Nieuws van HSV de Forel

Geulwandeling

Opschoonactie Geul en zijbeken 21 maart 2020

Kernoverleg Partij heeft de afgelopen jaren een schoonmaakactie georganiseerd op de Geul en de Selzerbeek bij Partij. Aan de landelijke opschoonactie deden wij als VBC Geul en Zijbeken mee op de Geul rond Valkenburg. Dit jaar wil IVN Heuvelland deze actie uitbreiden naar de Geul rond Mechelen en volgend jaar ook verder richting Epen en Wijlre. Natuurlijk werkt onze hengelsportvereniging graag hieraan mee!

Ledenvergadering 7 maart 2020

De ledenvergadering vindt plaats op zaterdagmiddag 7 maart vanaf 15:00 uur in Café De Paardestal, Hoofdstraat 57 in Mechelen.

Vangstregistratie

Om het inzicht in de visstand te verbeteren, heeft de VBC Geul & Zijbeken een eigen website voor hengelvangstregistratie gemaakt. Deelname door de leden is niet verplicht, maar natuurlijk wel zeer gewenst: hoe meer gegevens worden verzameld, hoe betrouwbaarder de uitkomst. De vangsten kunnen worden bijgehouden op www.vr-geul.nl, een beknopte handleiding vind je hier. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Illegale visserij

Onze leden helpen mee aan een natuurlijke visstand door hun sport zo duurzaam mogelijk te beoefenen. Helaas worden vissen in de Geul vaak illegaal gevangen en meegenomen. Gegevens over illegale visserij zijn voor ons dus erg belangrijk. Meld a.u.b. zoveel mogelijk informatie via e-mail aan controle@vbc-geul.nl.


VBC Geul & Zijbeken

Alle hengelsportverenigingen in het stroomgebied van de Geul werken samen in de Stichting Visstand Beheer Commissie Geul & Zijbeken, waarin ook waterbeheerder Waterschap Limburg en natuurbeheerders van het Geuldal zijn vertegenwoordigd.

In dit samenwerkingsverband worden onder andere de voorwaarden voor de hengelsport bepaald, die moeten natuurlijk passen binnen de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000.

Download het Visplan 2016-2025.

plaatsen Vibert-box met eitjes van beekforel

HSV de Forel

Secretariaat Oude Akerweg 40 6271NE Gulpen
IBAN NL63 RABO 0132 2917 89
KvK 40204243
volg HSV de Forel op Facebook!